Lakbay Pamana Mandala Tapestry

Lakbay Pamana  (Journey Blessings) A sacred geometry mandala embedded with protection symbols, intentionally created to honor our ancestors on the afterlife. ORDER HERE  

Nakalimutang Bayani (Forgotten Heroes) Mandala Tapestry

Nakalimutang Bayani Pagkakaisa ng dugo ng bayan. Maraming Salamat sa mga Ninuno, At sa mga nag bigay ng kanilang buhay para sa kalayaan, Sa mga Mandirigma na Lumalaban kahit pa kalimutan ng kasaysayan ang kanilang mga pangalan,Salamat sa mga Sining na sinasalin nyo sa amin mula sa aming dugo, Mga sagradong Sining na habang buhay na pahalagahan…

Barung Mandala Tapestry

Barung blade, Mandaya knife and a Shield in a Sacred Geometric Mandala. A sacred geometry mandala embedded with protection symbols, intentionally created to honor our ancestors on the afterlife. ORDER HERE

Kampilan Tapestry

Kampilan at Naga Kampilan is a sword with a serpent/dragon handle, A symbol of strength and freedom . A sacred geometry mandala embedded with protection symbols, intentionally created to honor our ancestors on the afterlife.  ORDER HERE

Gintong Ninunong Mandirigma Tapestry

Gintong Ninunong Mandirigma Golden Ancestor Warriors Is a scene from my dream where golden ancestors rise from the dead . A sacred geometry mandala embedded with protection symbols, intentionally created to honor our ancestors on the afterlife.  ORDER HERE

Kapayapaan Mandala Tapestry

Kapayapaan ( Peace ) Kapayapaan in Baybayin Ancient Script , invoking frequency of peace . Patterns to help us Meditate and align ourselves to our highest consciousness.   ORDER HERE